Aktuāli

Lielā Piektdiena Sardīnijā

Lielā Piektdiena Sardīnijā

Lielā Piektdiena Sardīnijā– Šodien ir Lielā Piektdiena (vēl pazīstama kā Svētā piektdiena un Melnā piektdiena) – Kristus notiesāšanas un nāves diena. Lielā piektdiena ir daļa no Klusās nedēļas, kas ilgst no Pūpolu svētdienas līdz pēdējai sestdienai pirms Lieldienām. Saskaņā ar Evaņģēlijos rakstīto, šai dienā Jēzus nonāca romiešu un jūdu farizeju tiesas priekšā, kura pieņēma lēmumu par viņa nonāvēšanu, piesitot krustā. Šī ir diena, kad Jēzus tiek sists krustā. Jēzus ir apsmiets un nozākāts, tuvāko draugu nodots. Ar ērkšķu vainagu – jaunās ķēnišķības simbolu – galvā viņš dodas uz Golgātas kalnu, kas atradās mazliet ārpus Jeruzalemes, nesdams savu krustu. Jēzus krusta ciešanu laikā visapkārt satumst, droši vien to var dēvēt par cīņu ar ļauno – caur savām ciešanām Jēzus taču atbrīvo visu cilvēci no grēka varas.

Pieminot Kristus ceļu ar krustu plecos līdz soda izpildes vietai, Katoļi šai dienā dodas simboliskos krusta gājienos, pārdomājot notikumus viņa pēdējās pirms nāves stundās Lielajai piektdienai raksturīga gavēšana un klusums.

Baznīcās šajā dienā izskan vēsts par to, kā Dieva dēls tika sists krustā un mira par pasaules grēkiem. Šajā dienā parasti netiek svinēts Svētais vakarēdiens un arī dziesmas izskan bez pavadījuma.

Arī baznīcu altāri parasti ir tukši un nereti tiek nopūstas sveces, kas simbolizējušas dzīvo Kristu. Tās no jauna tiek aizdedzinātas Lieldienu naktī no Lieldienu uguns. Liturģiskā krāsa Lielajā piektdienā ir melna – tā simbolizē nāvi, tumsu un iznīcību.

Ticīgie nāk un, godinot Pestītāja nāves un ciešanu piemiņu, skūpsta krustā sistā kājas. Pēc tam seko Svētās komūnijas izdalīšana un procesija uz Kristus kapa altāri. Šajā dienā visa cilvēce iegrimst skumjās un sērās par Kristus nāvi uz krusta.

Romas katoļu baznīcā Lielā Piektdiena ir vienīgā diena gadā, kad priesteri necelebrē Svēto Misi, un ticīgajiem šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis.

Daudzās pilsētās notiek brīvdabas Krusta ceļa procesijas gājieni.

Atsauces:

www.wikipedia.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: